Mel Ramos | Toblerone Tess | Lithographie | 2007


Preis auf Anfrage